• Thailand Dive Expo
  • Thailand Dive Expo
  • Thailand Dive Expo
  • Thailand Dive Expo

ABOUT TDEX

เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจดำน้ำในประเทศไทยนั้น เติบโตเป็นอย่างมากในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยสามารถวัดได้จากจำนวนนักดำน้ำ และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจดำน้ำที่เพิ่มจำนวน และ มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติแวดล้อมในประเทศไทยยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ ธรรมชาติทางทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลทางฝั่งอันดามัน หรือ อ่าวไทยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักการดำน้ำ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการความนิยมในกิจกรรมการดำน้ำในประเทศไทย เริ่มแพร่หลายมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามในขณะที่ธุรกิจการดำน้ำกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ แม้ว่าจำนวนนักดำน้ำทั้งไทยและต่างชาติจะเพิ่มขึ้นมากเท่าใดก็ตาม แต่จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่มั่นคง และ สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำอย่างรุนแรงในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา กลับเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้การเติบโตของธุรกิจการดำน้ำ ชะงักงันลงไป นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้มีการชะลอการเดินทางเข้ามาดำน้ำในประเทศไทย และ ได้ย้ายฐานการท่องเที่ยวดำน้ำไปยังประเทศอื่นๆทั้งในโซนเอเชีย และ ยุโรปแทน

ดังนั้น ด้วยวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจการดำน้ำในประเทศไทยให้เติบโต และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมธุรกิจดำน้ำแบบครบวงจร และเป็นที่รู้จักในระดับสากล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการจัดงาน มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือที่รู้จักกันดีในชื่องาน “Thailand Dive Expo” (TDEX) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลาง ธุรกิจดำน้ำของเอเชีย “The Real Diving Hub of Asia” และคาดหวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ธุรกิจดำน้ำกลับมาสดใสเหมือนเดิม

Organized by

  • Supported by

  • Supported by

  • Supported by

  • Media Partner

  • Partner

  • Supporting Media

  • In Association with