• Thailand Dive Expo
  • Thailand Dive Expo
  • Thailand Dive Expo
  • Thailand Dive Expo

EXHIBITOR MANUAL

เรียนท่านผู้แสดงงาน THAILAND TRAVEL & DIVE EXPO,

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด บริษัทในเครือ เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้จัดการ “Thailand Travel & Dive Expo” และ “Thailand Golf Expo” มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมดำย้ำ กิจกรรมกอล์ฟ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560

คณะผู้จัดงานได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้แสดงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมแสดงงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานใคร่ขอความร่วมมือจากผู้แสดงงาน ทุกท่านศึกษาคู่มือนี้โดยละเอียด โดยเฉพาะกฎและระเบียบข้อบังคบ และกรุณาส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

ดาวน์โหลดคู่มือผู้เข้าร่วมแสดงงานทั้งหมด ดาวน์โหลด หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:

ข้อมูลทั่วไปและกฎระเบียบ
แบบฟอร์ม 1
บัตรผู้แสดงงาน
แบบฟอร์ม 2
ป้ายชื่อและเครื่องหมายการค้า
แบบฟอร์ม 3
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
แบบฟอร์ม 4
ไฟฟ้า
แบบฟอร์ม 5
เฟอร์นิเจอร์
แบบฟอร์ม 6
ทีวี และ เครื่องฉาย
แบบฟอร์ม 7
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
แบบฟอร์ม 8
ระบบน้ำประปา
แบบฟอร์ม 9
โทรศัพท์ โทรสาร
แบบฟอร์ม 10
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
แบบฟอร์ม 11
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แบบฟอร์ม 12
บริการต้นไม้และดอกไม้ TV
แบบฟอร์ม 13
อินเตอร์เน็ตระบบ WiFi
แบบฟอร์ม 14
อินเตอร์เน็ตระบบ ADSL

Organized by

  • Supported by

  • Supported by

  • Supported by

  • Media Partner

  • Partner

  • Supporting Media

  • In Association with