Thailand Dive Expo 2024 (TDEX) | 16-19 May 2024 • Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

16th TDEX Underwater Photo Contest

 

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการถ่ายภาพ
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์น้ำใต้ทะเล

 • รายนามคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย :
 • คุณจักริน กิตติสาร
 • คุณพิพัฒน์ โกสุมลักษมี
 • คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ
 • คุณนัท สุมนเตมีย์
 • คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย

 • ประเภทของการประกวด :
 • Macro
 • Wide Angle
 • Portfolio (เป็นชุดภาพที่เปิดกว้างให้ผู้ส่งสามารถนำชุดภาพมาเล่าเรื่องราว หรือแสดงถึงความหลากหลายในผลงานในจำนวน 5 ภาพ)
 • Human / Nature Award (ภาพที่สื่อถึงมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นมุมมองความสวยงามด้านบวก หรือด้านลบที่มนุษย์มีผลต่อธรรมชาติ)
 • Talay Thai Award

 • ชนิดของภาพที่ส่งเข้าประกวด :
 • ไฟล์ขนาด 200 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .tiff เท่านั้น

 • หมายเหตุ :
 • การประกวดทุกประเภทไม่จำกัดประเภทของกล้อง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในระยะเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566 ยกเว้นประเภท Portfolio ซึ่งไม่มีการจำกัดระยะเวลา
 • Main Objectives :

 • To support the scuba diving tourism industry
 • Promoting the beauty of underwater world in Thailand and all around the World
 • Opening up the platform for amateur and professional photographers to showcase their photographic masterpieces from underwater images
 • Raising awareness of marine life and environmental conservation

 • Contest Committee :
 • Mr. Aoy Kittisarn
 • Mr. Pipat Kosumlaksamee
 • Mr. Baramee Temboonkiat
 • Mr. Nat Sumanatemeya
 • Mr. Sirachai Arunrugstichai

 • Contest Categories :
 • Macro
 • Wide Angle
 • Portfolio (A set of 5 photos which a contestant can submit for storytelling or presentation of underwater varieties.)
 • Human / Nature Award (Photographs should focus on relationship between human and nature, which can either reflect on a positive side about underwater beauty or a negative effect by human involvement.)
 • Talay Thai Award

 • Contest Materials :
 • Image file must be at least 200 dpi with .jpg or .tiff only.

 • Remarks :
 • All types of contests are unrestricted camera model.
 • Qualified photos for this contest must be taken from 1 November 2020 to 16 April 2023, except for any portfolio categories without restricted period.
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

  1. Macro (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)


 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท


 • 2. Wide Angle (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)


 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 10,000 บาท


 • 3. Portfolio - 5 ภาพ (ไม่จำกัดระยะเวลาการถ่าย และ ไม่จำกัดประเภทของกล้อง)


 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท


 • 4. ภาพถ่ายแบบ Human / Nature Award (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)


 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 25,000 บาท และรางวัลที่พักที่ The Beach Club Koh Tao ห้อง Pool View จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • (รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

  5. Talay Thai Award (ไม่จำกัดประเภทกล้อง)


 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 25,000 บาท และรางวัลที่พักที่ The Beach Club Koh Tao ห้อง Pool View จำนวน 3 วัน 2 คืน (รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

 • **โดยภาพที่จะได้รับรางวัล Talay Thai Award สามารถถ่ายด้วยกล้องหรือเลนส์รุ่นใดก็ได้ ซึ่งภาพดังกล่าวต้องเป็นภาพที่แสดง และสื่อถึงอารมณ์ของภาพเพื่อย้ำเตือนให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทะเลได้มากที่สุด

  **Talay Thai Award เปิดรับเฉพาะภาพจากผู้ส่งเข้าประกวดคนไทยเท่านั้น**

  Contest Prizes

  1. Macro (Unrestricted camera model)


 • Winner : THB 30,000 cash voucher
 • First Runner - up : THB 20,000 cash voucher
 • Second Runner - up : THB 10,000 cash voucher


 • 2. Wide Angle (Unrestricted camera model)


 • Winner : THB 30,000 cash voucher
 • First Runner - up : THB 20,000 cash voucher
 • Second Runner - up : THB 10,000 cash voucher


 • 3. Portfolio – 5 photos (Unrestricted period and Unrestricted camera model)


 • Winner : THB 30,000 cash voucher


 • 4. Human / Nature Award (Unrestricted camera model)


 • Winner : THB 25,000 cash voucher and 3 days 2 nights room with pool view at The Beach Club, Koh Tao
 • (Terms and conditions are as specified by the company, voucher cannot be exchanged for cash)

  5. Talay Thai Award (Unrestricted camera model)


 • Winner : THB 25,000 cash voucher and 3 days 2 nights room with pool view at The Beach Club, Koh Tao (Terms and conditions are as specified by the company, voucher cannot be exchanged for cash)

 • The photo that will be awarded can be taken with the camera lens or any model. The photo must be shown or remind awareness and the importance of marine conservation.

  “Talay Thai Award” opens for Thai nationality only

  รางวัลพิเศษเพิ่มเติม (สำหรับภาพถ่ายใต้น้ำด้วยกล้อง COMPACT รวมถึง ACTION CAMERA)

  1. รางวัลพิเศษ presented by “PRODIVE & PANUNEE YACHT”

 • ภาพถ่ายใต้น้าด้วยกล้อง Compact (ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้) รวมถึง Action Camera

 • 1.1 GRAND PRIZE : 1 รางวัล
  รางวัล ทริป ดำน้ำ Komodo INDONESIA กับเรือ PANUNEE YACHT มูลค่า โดยประมาณ 67,500 บาท
  (USD 2000) (ตัดสินโดยคณะกรรมการจาก PRODIVE & PANUNEE YACHT)

  1.2 BEST COMPACT presented by “AOI” : 1 รางวัล
  จากภาพถ่ายใต้น้ำด้วยกล้อง Compact (ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้)
  รางวัล AOI Q1 Ultra Compact Strobe จำนวน 2 ชิ้น รวมมูลค่า 25,980 บาท
  (ตัดสินโดยคณะกรรมการจาก AOI)

  1.3 BEST ACTION presented by “GoPro” : 1 รางวัล
  จากภาพถ่ายใต้น้ำด้วยกล้อง Action Camera
  รางวัล GoPro 11 Diving set (GoPro 11 + Housing + Red Filter) มูลค่า 21,550 บาท
  (ตัดสินโดยคณะกรรมการจาก GoPro by MENTAGRAM)

  2. รางวัลพิเศษ presented by “GARMIN Thailand”
  สำหรับภาพถ่ายใต้น้ำ ที่ ตรง concept “FOR BOTH YOUR WORLDS” (ไม่จำกัดประเภทกล้อง) 1 รางวัล รางวัล GARMIN Descent Mk2i มูลค่า 50,990 บาท (ตัดสินโดยคณะกรรมการ จาก GARMIN Thailand)

  เงื่อนไขของรางวัล
  1) ใช้ได้กับทริป Komodo 2023 สำหรับทริปที่มีที่ว่าง และสำหรับห้อง Deluxe (share room) เท่านั้น
  2) ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เพื่อเป็นส่วนลด หรือใช้กับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้
  3) ไม่รวมค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
     3.1 ค่าอุทยาน, Port และรถรับส่งที่ Labuan Bajo = USD 240/pax
     3.2 ค่าเช่าอุปกรณ์ (ถ้ามี)
     3.3 Nitrox (ถ้ามี)
     3.4 เบียร์, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน้ำอัดลมแบบกระป๋อง
     3.5 ทิปไดฟ์ไกด์ และลูกเรือ
     3.6 Fuel surcharge USD 150/pax (ถ้ามี)
     3.7 ค่าเดินทางและที่พักอื่นๆ ก่อน/หลังทริปดำน้ำ
     3.8 อื่นๆ (ถ้ามี)

  Special Prize (FOR UW Photo taken by Compact (Camera which cannot change lens) & Action Camera)

  1. Special Prize presented by “PRODIVE & PANUNEE YACHT”

 • FOR UW Photo taken by Compact (Camera which cannot change lens) & Action Camera

 • 1.1 GRAND PRIZE : 1 Prize
  Komodo Trip with PANUNEE Yacht Approx. value at 67,500 THB (USD 2000)
  (Judging by contest committee of PRODIVE & PANUNEE YACHT)

  1.2 BEST COMPACT presented by “AOI” : 1 Prize
  FOR UW Photo taken by COMPACT (Camera which cannot change lens)
  Prize: AOI Q1 Ultra Compact Strobe 2pcs valued at 25,980 THB
  (Judging by contest committee of AOI)

  1.3 BEST ACTION presented by “GoPro” : 1 Prize
  FOR UW Photo taken by Action Camerabr> Prize: GoPro 11 Diving set (GoPro 11 + Housing + Red Filter) valued at 21,550 THB
  (Judging by contest committee of GoPro by MENTAGRAM)

  2. Special Prize presented by “GARMIN Thailand”
  FOR UW Photo under the concept “FOR BOTH YOUR WORLDS” (Unrestricted camera model) Prize: GARMIN Descent Mk2i valued at 50,990 THB (Judging by contest committee of GARMIN THAILAND)

  Terms & Conditions
  1) This voucher is applicable for Deluxe cabin (Share room) in Komodo Trip in Y2023 only and Subject on availabilities.
  2) This offer is non-transferable, non-exchangeable or redeemable for cash or apply with any other promotion.
  3) Excluding
     3.1 Marine park, port and airport transfer at Labuan Bajo = USD 240/pax
     3.2 Rental equipment fee (if any))
     3.3 Nitrox fill (if any)
     3.4 Beers, alcoholic beverage, soft drink in can
     3.5 Tip for crews/ dive guide
     3.6 Fuel surcharge USD 150/pax if applicable
     3.7 Tickets, Accommodation before/after trip
     3.8 Others if any

  กติกา และ กฎเกณฑ์ในการตัดสิน

  กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน
  1. การประกวดการถ่ายภาพทุกประเภทภายในงาน Thailand Dive Expo 2023 นี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพในทุกระดับชั้น
  2. เจ้าหน้าที่บริษัท NCC (ผู้จัดงำน), คณะกรรมการ, Guest Speaker และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
  3. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อ 1 ประเภทของการประกวดเท่านั้น โดยผู้ ที่ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอให้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปในเชิงอนุรักษ์ และ ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ สัตว์ และระบบนิเวศทางทะเล
  6. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดรวมทุกประเภทได้ไม่เกินประเภทละ 3 ภาพ ยกเว้นประเภท Portfolio ที่ต้องส่งจำนวน 5 ภาพ
  7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวด ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว หมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในระยะเวลาที่กาหนด คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566 ยกเว้นประเภท Portfolio ซึ่งไม่มีการจากัดระยะเวลา โดยสามารถสมัครและส่งภาพเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566
  9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงชื่อของเจ้าของภาพอยู่บนภาพ
  10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวด (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ) ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกดูจากภาพต้นฉบับได้
  11. การตกแต่งภาพ
  อนุญาตให้
     1) ปรับแต่ง Color temperature, brightness, contrast, dodge & burn, sharpening, saturation changes, tonal adjustments, Color balance ได้
     2) ลบตะกอนได้ แต่ไม่สามารถลบสิ่งอื่นๆในภาพ
     3) Cropping ได้ไม่เกิน 40% และเมื่อ crop แล้ว ขนาดของไฟล์ภาพต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 x 4,000 pixels (อนุโลมเฉพาะกล้องประเภท compact)
     4) การปรับตกแต่งภาพมากเกินไปจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
  ไม่อนุญาต
     1) ลบ ตัดต่อ แปะ ภาพ บางส่วนจากภาพอื่นมาใส่ในภาพเดียวกัน
     2) ห้ามการถ่ายภาพซ้อน Double Exposures
  12. ไฟล์ภาพเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Thailand Dive Expo” โดยผู้บันทึกภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพของตนเองอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ และมอบอานาจในการใช้ภาพถ่ายและชิ้นงานนั้นๆ ในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อที่เป็นพันธมิตรและสื่อสนับสนุนการจัดงาน เพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารการตลาด โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพถ่าย ซึ่งผู้จัดงานจะแจ้งความจำนง พร้อมระบุชื่อเจ้าของผลงานทุกครั้งที่มีการนาภาพถ่ายนั้นๆ ไปใช้
  13. การส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น
  14. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  15. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสิน สามารถทำได้หลังจากประกาศผลการตัดสินสิน ภายใน 3 วัน เท่านั้น

  Contest Rules & Regulations

  Rules & Regulations
  1. TDEX Underwater Photo Contest is open to all, professional and amateur.
  2. TDEX Underwater Photo Contest is not open for NCC staff (the "organizer"), judges and guest speakers of TDEX.
  3. Each contestant can only win one prize or prize package per one category only. By contestants who have received multiple awards will be offered the highest prize for just one prize only.
  4. All Qualified photos must have been taken by the contestant. Do not put a photo of others, send, or submit on behalf of others is strictly prohibited.
  5. Photos submitted to the contest must be a possible positive creative conservation and do not affect to marine animals.
  6. One contestant can submit 3 photos per category, except for portfolio to the contest in all types of categories. Amounting to not more than 3 photos per category.
  7. Photo submitted must not have won any other competitions before, whether public contest or private/ association contest. This includes photos with similar composition, taking multiple photos at the same time, changing the composition of the image only slightly, changing color images into black and white. new crop which will be under contest committee’s consideration.
  8. Qualified photos for this contest must be taken from 1 November 2020 to 16 April 2023, except for portfolio category without restricted period. Apply and submit photos to the contest until 18 April 2023.
  9. Qualified photos for this contest should not contain any copyright, logo, signs, or watermark on all photos. Photos containing a photographer’s watermark will be disqualified.
  10. Photo contestant must provide the raw file (original file) together with photo submitted to the contest file by identify folder as “Original File” to the contest committee for checking processes.
  11. Photo retouching
  ALLOWED
     1) Color temperature, brightness, contrast, dodge & burn, sharpening, saturation changes, tonal adjustments, color balance.
     2)Removal of backscatter but cannot delete anything else.
     3) Maximum 40% Cropping. And cropping the size of the image file should be no less than 3,000 x 4,000 pixels. (Permitted especially user camera compact about size of photo)
     4) Too much of any retouch of the above will be taken into consideration by the contest committee.
  NOT ALLOWED
     1) Cutting and pasting sections of images from other images.
     2) Do not double exposures.
  12. N.C.C. Management and Development Co., Ltd. as the Organizer of the “Thailand Dive Expo” holds the sole ownership of all photo files which receive prizes in this contest. However, the copyright belongs to their respective photographers. The Organizer reserves the right to publish and has authority to grant uses of those photos in printed and online/ social media including those of the alliances and supporters of this expo with objectives and benefits to promote its corporate image and marketing communication without any copyright fees to the photographers. The Organizer will inform the photographers of proposes, and give credit titles to them for every use of the selected photos.
  13. By submitting to participate in this contest, Contestant shall be deemed to understand and agreed to abide by the rules & regulations mentioned above.
  14. The Contest Committee reserves the right of final judgment.
  15. In the case of contestant have disputes about the decision. After the announcement can be made within 3 days.

  ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด

  1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนโดยช่องทำงกำรรับสมัครมี 2 แบบ (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  แบบที่ 1 :

 • กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบลิ้งค์ภาพถ่ายผ่านทาง Google Form

 • แบบที่ 2 :
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจาก www.thailanddiveexpo.com กรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดภาพถ่ายให้ครบถ้วน นำส่งในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมส่งไฟล์ภาพ เป็น Link File : drop box, google drive มาที่ E-mail : neoteam2@nccexhibition.com

 • หมายเหตุ : โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับพิมพ์ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 200 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

  2. ปิดรับสมัคร วันที่ 18 เมษายน 2566 (นับจากวันที่ที่ส่งข้อมูลใบสมัคร)

  คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน :
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
  **อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผู้จัดงาน**

  ประกาศผลและมอบรางวัล :
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ในงาน Thailand Dive Expo 2023

  สถานที่จัดแสดงผลงาน :
  วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 ในงาน Thailand Dive Expo 2023

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทร. 02 229 3507, 3515
  E-mail: neoteam2@nccexhibition.com URL: www.ThailandDiveExpo.com

  Contest Application and Photo Submission

  1. Applicants must completely fill in the application form, and make submission by one of these methods.

  Option 1 :

 • Fill in the online application form, and share your photos on this Google Form

 • Option 2 :
 • Download the application form at www.thailanddiveexpo.com. Fill in the form completely, and submit the photos with captions in .pdf files. You can share your photos in Link File: Drop box, Google Drive or E-mail : neoteam2@nccexhibition.com

 • Remark : Photos must be submitted in high quality files (.jpg or .tiff) for print size of 8x12 inches, and the resolution must be at least 200 dpi. Watermark, photo’s credit, alphabets, graphics and borders (white or other colors) are not allowed on the photos.

  2. All application close on April 18, 2023

  Decision from contest committee :
  May 2, 2023 at N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
  **subject to change without prior notice**

  Official announcing and prizes presentations :
  May 18, 2023 at Thailand Dive Expo 2023

  Contest photos display :
  May 18-21, 2023 at Thailand Dive Expo 2023

  For more information, please contact :
  N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
  Queen Sirikit National Convention Center
  60 Ratchadapisek Rd., Khlong Toei, Bangkok 10110
  Tel. 02 229 3507, 3515
  E-mail: neoteam2@nccexhibition.com URL: www.ThailandDiveExpo.com

  Organized by :
  Supported by :
  Organized byThailand Dive Expo (TDEX)
  SupportersThailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Official Diving Safety PartnerThailand Dive Expo (TDEX)
  Media PartnersThailand Dive Expo (TDEX)
  International PartnerThailand Dive Expo (TDEX)
  PartnersThailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)

  Thailand Dive Expo 2023 (TDEX)

  16-19 May 2024 | Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

  Co-located with

  Thailand Dive Expo (TDEX)       Thailand Dive Expo (TDEX)

  Don't Miss NCC Events 2024

  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)
  Thailand Dive Expo (TDEX)